Browse Alphabetically: Z Online Tamil Dictionary

Words beginning with Z

Page 3 of about 5 dictionary results

WordSinhala Meaning
zoolatryසත්වවන්දනය
zealousඉතා ජ්වලිත
zoosporeචලබීජාණූව
zabrawoodසබ්‍රා දැව
zigguratබැබිලෝනියාවේ කොතක් වැනි ආගමික ගොඩනැගිල්ල
zoomancyසත්ව පේනය
zygosporeසංයෝගාණුව
zeitgeistයුගධර්මය
zygoteneයුගපට
zoophobiaසත්ත්ව භීතිකාව
zeoliteසියොලයිට්
zoophyteශාකාභයා
zenithalඋද්දිගංශ
zoologistසත්ත්ව විද්‍යාවෙහි විශේෂඥයා
zodiacalරාශි චක්‍රය පිළිබඳ වූ
zucchiniශාක විශේෂයක්
zoophilicසත්වකාමී
zooglocaසුග්ලියා
zeroisedබින්දු ගත කළ
zonationකලාපනය
zirconiumලෝහමය මූලද්‍රව්‍යයක්
zoogameteචලජන්මාණුව
zemindarවිශාල ඉඩම් හිමියා
zymosisපැසීම
zincateසින්කේට්