b

Sinhala Dictionary definitions for b

b 🔊 /biˈ/

b : ඉංග්‍රිසි හෝඩියේ දෙවෙනි අකුර

b : ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ දෙවන අකුර හා ප්‍රථම ගාත්‍රාක්ෂරය

b : ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ දෙවෙනි අක්ෂරය